Tag Archives: Se debarrasser de WannaHydra

virus tag

Retirer WannaHydra de Internet Explorer : Jeter WannaHydra

Se Débarrasser De WannaHydra de Chrome : Retirer WannaHydra

Divers fichiers dll infectés en raison de WannaHydra
d3d11.dll 6.1.7601.17514, PINTLCSA.dll 10.1.7600.16385, sti.dll 6.1.7600.16385, System.EnterpriseServices.Thunk.dll 2.0.50727.1434, wevtsvc.dll 6.0.6002.18005, secproc.dll 6.1.7600.20621, nfscprop.dll 6.1.7600.16385, WcnNetsh.dll 6.0.6002.18005, drmv2clt.dll 8.0.0.4487, wscsvc.dll 6.0.6000.16386, InkSeg.dll 6.0.6000.16386, lsasrv.dll 6.0.6000.21067, dot3ui.dll 6.0.6001.18000, msidle.dll 5.1.2600.0, qedit.dll 0, sysmain.dll 6.0.6000.20670, NlsLexicons0045.dll 6.0.6000.16386, mqlogmgr.dll 5.1.2600.0, sbe.dll 6.6.6000.16386
Continue reading

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)